bf-skinner-sm.jpg

Burrhus Frederic Skinner ( 1904-1990 )
Burrhus Frederic Skinner ( B.F.Skinner ) was een bekende Amerikaanse psycholoog die bekent is geworden door zijn theorie over het radicaal behaviorisme. Skinner werd geboren in een plaatsje genaamd Susquehanna. Nadat hij zijn middelbare school had afgerond ging hij naar Hamilton College in New York. Daar heeft hij in 1926 een certificaat gehaald in Engelse literatuur. Eerst wou Skinner schrijver worden, maar toen daar niet heel veel van kwam ging hij psychologie studeren aan Harvard. Hier haalde hij zijn diploma in 1931. Hij mocht hierna nog vijf jaar bij ‘Harvard Fellowship’werken. Dit leidde tot een onderzoek waar hij in 1938 een boek over heeft geschreven, ‘The behaviour of Organisme’. Toen ging hij naar de Universiteit van Minnesota en Indiana. In 1948 werd hij professor bij de Universiteit in Harvard wat hij tot zijn pensioen heeft gedaan.
http://www.eduinreview.com/blog/2010/10/b-f-skinner-education-background/

Belangrijkste ideeën van Skinner
Skinner wou onderzoek doen om gedrag te veranderen. Hij begon een onderzoek naar operante conditionering en had hierdoor een belangrijke bijdrage aan de psychologie door dit onderzoek. Dit is het leerproces waarbij een respons wordt gevolgd door een bekrachtiger of bestraffer. Een bekrachtiger is elke gebeurtenis die de kans vergoot dat het in de toekomst weer zal gebeuren. Een bestraffer is juist het omgekeerde dus elke gebeurtenis die de kans verkleint dat het weer zal gebeuren. Bij de experimenten hierbij is de bekrachtiger vaak voedsel of drank, en de bestraffer bijvoorbeeld een elektrisch schokje.
Hij heeft hierbij zelf een leermachine ontworpen. Hij noemde dit de operante kamer, maar staat bekent als Skinner-box. Hierbij legt een orgasme een verband tussen een stimulus en een respons. En komt achter de consequenties die de respons heeft. Als de gevolgen van het gedrag gunstig zijn, dan is de kans groot dat hij/zij datzelfde gedrag opnieuw vertoont als de omstandigheden zich herhalen. Als de gevolgen niet gunstig zijn, dan wordt het gedrag verzwakt. Operant gedrag is volgens Skinner gedrag dat wordt aangeleerd en zo blijft door consequenties eraan. Voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld een hond.
Hierdoor worden er 2 soorten bekrachtigers en 2 soorten bestraffers onderscheiden. Deze schijnen hetzelfde effect op het leergedrag te hebben.

Bekrachtigers:
· Positieve bekrachtiging: het aanbieden van een positieve prikkel.
· Negatieve bekrachtiging: het achterwege blijven of ophouden van de negatieve prikkel.
Bestraffers:
· Positieve straf: het aanbieden van een negatieve prikkel.
· Negatieve straf: de afwezigheid of ophouden van de positieve prikkel.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Operante_conditionering

Skinner was duidelijk een voorstander van positieve bekrachtiging. Skinner was niet voor straffen hij vond dat, dat niet werkte. Hij vond dit omdat het slechte gedrag nooit altijd verdwenen zal, maar alleen maar verborgen.

De Skinner-box
Skinner voerde experimenten uit met een Skinner-box. Dit was een box waarin een dier werd vastgehouden ( meestal ratten of duiven ). Het dier krijgt wat voedsel als hij het mechanisme van de voedselmachine in werking stelt door op bijvoorbeeld het hendeltje te drukken. Het diertje wist in het begin niet hoe het werkte, maar door per ongeluk op het hendeltje te drukken, kwam hij er achter. En vanaf dat punt is te zien dat het dier steeds vaker op het hendeltje ging drukken. Hieruit blijkt dus dat het gedrag is aangeleerd. Dit wordt steeds vastgelegd dus de onderzoeker hoeft niet mee te kijken. De manier waarop voedsel wordt aangeboden beïnvloed de leersnelheid. Blijkbaar versterk je een gewoonte het beste door maar af en toe wat lekkers te geven. Als het dier al lang geen voedsel heeft gehad en daarna in een Skinner-box werd gezet vertoonde het allerlei activiteiten. http://www.youtube.com/watch?v=CC7q6wE89yE
Skinner_box_scheme_01.png

http://nl.wikipedia.org/wiki/Skinnerbox

Skinner kreeg vaak verwijten van andere dat hij onderzoeken met dieren deed. Ze dachten dat hij de dieren met mensen vergeleek. Skinner vergeleek mensen en dieren niet met elkaar, maar hij ging wel uit van de continuïteitshypothese. Deze hypothese zegt dat er een continuïteit bestaat tussen het gedrag van gewervelde organisme.

Literatuur
http://www.bfskinner.org/BFSkinner/Home.html
http://www.pioo.nl/html/skinner.html
http://www.youtube.com/watch?v=mm5FGrQEyBY
http://nl.wikipedia.org/wiki/Burrhus_Skinner
http://www.nrcboeken.nl/recensie/bf-skinner-vader-van-het-behaviorisme
http://www.eduinreview.com/blog/2010/10/b-f-skinner-education-background/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Operante_conditionering
http://www.youtube.com/watch?v=CC7q6wE89yE
http://nl.wikipedia.org/wiki/Skinner-box